• Χαρίστε τους ένα κόσμο γεμάτο χρώμα

  Χαρίστε τους ένα κόσμο γεμάτο χρώμα

  Σωματική, Αισθητηριακή, Επικοινωνιακή, Γλωσσική, Γνωστική, Συναισθηματική & Κοινωνική ανάπτυξη.

 • Nostri Amici Kindergarten

  Nostri Amici Kindergarten

  Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Λευκωσία Στρόβολος

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Nostri Amici | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Λευκωσία Στρόβολος

Το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Nostri Amici ιδρύθηκε το 2011 στον Στρόβολο, Λευκωσία και από τότε λειτουργεί σαν Παιδοκομικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο με εγκεκριμένη προδημοτική.

Μπορεί να εξυπηρετήσει παιδιά από 2 ετών μέχρι 6 ετών.

Διαθέτει τις σχετικές άδειες από το Γραφείο Ευημερίας, Υπουργείο Παιδείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες.

Nostri Amici Entrance
Boy Piling up toys

Στόχος του Νηπιαγωγείου

Έξι τομείς ανάπτυξης

Nα συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με την ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τομείς αυτοί είναι η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική – αισθητηριακή ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη, η συναισθηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη.

Επικοινωνία

Nα αναπτύξουν τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι,την κοινωνική αλληλεπίδραση,την βιωματική διαπαιδαγώγηση και τις ιστορίες, βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις

Γνωστική Ανάπτυξη

Nα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη για την εξεύρεση λύσεων προβλημάτων της καθημερινότητάς τους

Σωματική Ανάπτυξη

Nα διαμορφώσουν κανόνες ζωής όπως είναι η γνώση της αξίας της σωστής διατροφής για την καλή υγεία και την σωματική ανάπτυξη, η φροντίδα και υγιεινή του σώματος και του περιβάλλοντα χώρου.

Κοινωνική ανάπτυξη

Nα αναπτύξουν φιλικές σχέσεις (κοινωνικοποιηθούν) και να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Αντιληπτική Ανάπτυξη

Να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα

Συναισθηματική Ανάπτυξη

Nα  απομακρυνθούν σταδιακά από το οικογενειακό περιβάλλον

ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Διεύθυνση Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό

Ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Λευκωσία  Nostri Amici ( Νηπιαγωγείο Στρόβολος Λευκωσία ) είναι η Μαριάννα Ορφανού (Πτυχιούχος Νηπιαγωγός Προδημοτικής Εκπαίδευσης). Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείο απαρτίζεται από νηπιαγωγούς, κατόχους πτυχίων Πανεπιστημιακού Επιπέδου Προδημοτικής Εκπαίδευσης.
Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Nostri Αmici απαρτίζεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό. Όλα τα άτομα που αποτελούν την ομάδά μας διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που τα καθιστούν υπεύθυνα και άξια για την θέση την οποία κατέχουν. (Πιστοποιητικά Υγείας, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, Πιστοποιητικό Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας)
 • Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Λευκωσία  Στρόβολος Nostri Amici έχει ενσωματώσει την τεχνολογία σαν συμπληρωματικό εργαλείο στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τις βιωματικές εμπειρίες των παιδιών αλλά τις ενισχύει και τις εμπλουτίζει.
  Θέλοντας να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στο να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά την τεχνολογία δημιουργούμε δραστηριότητες εκμάθησης ή αξιολόγησης με την χρήση διαδραστικού πίνακα, ηλεκτρονικού υπολογιστή, ρομπότ, ηλεκτρονικών παραμυθιών, παραμυθιών ή παιχνιδιών με ήχους, , ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, λογισμικών που προάγουν και ενισχύουν τη λύση προβλήματος και άλλες δεξιότητες,
 • Το νηπιαγωγείο είναι ελληνόφωνο. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα εμπλουτίζοντάς το λεξιλόγιο τους με την βοήθεια τραγουδιών, παιχνιδιών, ρυθμικών ποιημάτων και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων είτε σε μορφή δομημένων δραστηριοτήτων διάρκειας 10 μέχρι 30 λεπτών, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών ή κατά την διάρκεια της ημέρας μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων ή ρουτινών.
 • Μαθήματα Μουσικής (Μουσική Προπαίδεια)
  Τα μαθήματα Μουσικής προσφέρονται στο χώρο του νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών από πτυχιούχο Μουσικό.
  Τι είναι η μουσική προπαιδεία;
  Με τον όρο μουσική προπαιδεία εννοούμε τη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά από 0-7 ετών. Στη μουσική προπαιδεία όλη η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μέσω βιωματικής προσέγγισης όπου τα παιδιά με το σώμα , τις αισθήσεις και το παίξιμο στα μουσικά όργανα βιώνουν τα μουσικά ερεθίσματα που τους δίνονται. Το μάθημα της μουσικής προπαίδειας έχει τρεις στόχους :
  • Να αποκτήσει το παιδί ρυθμική ισορροπία άρα και ρυθμική ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να εκτελέσει μια ποικιλία ρυθμών τόσο απλών όσο και πιο σύνθετων ρυθμικών μοτίβων.
  • Να αποκτήσει το παιδί μελωδική ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να ξεχωρίζει μελωδίες και διάφορα τονικά ύψη αλλά ταυτόχρονα θα μάθει να τραγουδά σωστά και τα μελωδικά ερεθίσματα που του δίνονται.
  • Ελεύθερο μουσικοκινητικό παιχνίδι. Μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες το παιδί θα μάθει να κινεί το σώμα του και να το ελευθερώνει μέσα από τη μουσική καθώς και να κοινωνικοποιείται ώστε να λειτουργεί ελεύθερα ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
  Μέσω της μουσικής προπαιδείας το παιδί αρχίζει να λύνει σε σημαντικό βαθμό, τα πρώτα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει αργότερα στην εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου όπου η μουσική σπουδή γίνεται πιο σύνθετη. Το πιο σημαντικό όμως είναι η χαρά και η διασκέδασή του μέσα από τη μουσική!
 • Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Λευκωσία Στρόβολος Nostri Amici διαθέτει κουζίνα εγκεκριμένη από της Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κουζινών Εστιατορίων και Ξενοδοχείων.
  Διαθέτουμε άδειες από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους για να παρασκευάζουμε στο χώρο μας πρόγευμα και γεύμα για τα παιδιά. Οι άδειες ανανεώνονται ετησίως μετά από την διεξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων φαγητού κα νερού.
  Έτσι τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο μας έχουν την ευκαιρία να τρώνε καθημερινά νόστιμα σπιτικά γεύματα.
 • Το θεατρικό μας εργαστήρι βασίζεται στο εκπαιδευτικό δράμα. Το εκπαιδευτικό δράμα δεν στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του ηθοποιού ή στη δημιουργία μίας θεατρικής παράστασης. Αποτελεί «μία μορφή τέχνης με παιδαγωγικό χαρακτήρα». Η προαναφερθείσα διερεύνηση πραγματοποιείται μέσα από τη δραματοποίηση παραμυθιών με τη χρήση τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος. Οι πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά. Στο πλαίσιο των δραματοποιήσεων ενεργοποιούν τη φαντασία τους, υποδύονται ρόλους, αυτοσχεδιάζουν, αλληλεπιδρούν, αισθάνονται, συναισθάνονται, επιχειρηματολογούν, αντιμετωπίζουν διλήμματα, σκέφτονται κριτικά και δίνουν λύσεις σε διάφορα ζητήματα. 
  Σημαντικό ρόλο στο εργαστήρι κατέχει και το θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, δραστηριότητες ενεργοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας, σωματικής έκφρασης, φαντασίας, παρατηρητικότητας καθώς και σε παιχνίδια.
 • Το Monkeynastix είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική και κίνηση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη της ευκινησίας, της ισορροπίας, της δύναμης και του συντονισμού των κινήσεων.
  Το Monkeynastix είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει λατρευτεί από πολλά παιδιά ανά το παγκόσμιο γιατί τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά της ηλικίας τους :

  • Ένα  απλύτως μοναδικό πρόγραμμα κινησιολογίας και μουσικής που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-8 χρονών.
  • Ένα επιτυχές διεθνές πρόγραμμα με περισσότερες από 80 σχολές σε 19 χώρες.
  • Το Monkeynastix εφαρμόζεται επιτυχώς εδώ και 17 χρόνια – ο πρωτοπόρος της κινησιολογίας στη Νότια Αφρική.
  • Τώρα εφαρμόζεται επιτυχώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, Ντουμπάι, Ελλάδα, Κίνα, Άγιο Μαυρίκιο, Μποτσουάνα, Κένυα,Ζάμπια, Ινδία , Τουρκία, Αίγυπτο, κ.α
  • Διασκεδαστικό & μη ανταγωνιστικό.
  • Ένα ταξίδι ανακάλυψης που όχι μόνο θα διαμορφώσει το σώμα των παιδιών, αλλά θα αναπτύξει όλες τις νοητικές λειτουργίες.
  • Τα παιδιά είναι γεννημένα για να κινούνται και μέσω των Monkeynastix τα ενθαρρύνουμε να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο μέσω των αισθήσεών τους, το σώμα τους, τη διασκέδαση και το συναρπαστικό πρόγραμμα κινησιολογίας μας
  • Σχεδιασμένο από ειδικούς, επικυρώνεται από τους εμψυχωτές και τους δασκάλους, και αγαπιέται από τα παιδιά!

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

ΕΛΑΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά γιατί για μας είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τις εμπειρίες κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα του, τις όποιες γνώσεις του, τις ικανότητες του. Επίσης σεβόμαστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, τις ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς του.
Nostri Amici Kindergarten activities image

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Παιχνίδι & Ψυχαγωγία

Έχοντας δημιουργήσει ένα πλούσιο σε ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα νήπια, ώστε να οικοδομούν μόνα τους τη γνώση και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.

Κυρίαρχη δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο είναι το παιχνίδι, στην εξελιγμένη του μορφή, το θεματικό παιχνίδι, και το οργανωμένο ομαδικό παιχνίδι. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο κατακτούν τις γνώσεις με παιγνιώδεις τρόπους και βιωματικές εμπειρίες.

Τέτοιου είδους ευκαιρίες δίδονται στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι , το παραμύθι, τη μουσική, το τραγούδι, το χορό, τη μουσική κίνηση, της φυσικές επιστήμες, το θεατρικό δρώμενο, εκπαιδευτικό δρώμενο κλπ.

Το πρόγραμμα μας είναι σχεδιασμένο με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με σκοπό να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά νοητικά και κοινωνικά.

Σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στο σχεδιασμό του προγράμματος είναι η ψυχαγωγία των νηπίων. Παράλληλα στοχεύουμε στην ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας, αυτονομίας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης κι όλων των απαραίτητων εφοδίων ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στην κοινωνία.

Σημαντικός παράγοντας της ομαλής διεξαγωγής της λειτουργίας του νηπιαγωγείου είναι η επιτυχημένη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Το προσωπικό του νηπιαγωγείου είναι πάντα στην διάθεση σας για να συζητήσει μαζί σας για την πρόοδο του παιδιού σας ή οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί.